mata malas

Sekilas tentang Ambliopia (Mata Malas)

Pengertian umum dari Amblyopia — juga dikenal sebagai mata malas — adalah hilangnya atau kurang berkembangnya penglihatan yang jelas di satu atau kedua mata. Amblyopia — atau mata malas —…

Read more »